UW i UJ wśród 10 najlepszych uniwersytetów Europy Środkowo-Wschodniej

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński znalazły się w dziesiątce najlepszych uczelni z państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Centralnej. Łącznie uwzględniono w nim 15 polskich szkół wyższych.

Twórcą zestawienia jest QS Quacquarelli Symonds - firma prowadząca Ranking QS - jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych (obok rankingu Times Higher Education, rankingu szanghajskiego oraz U-Multirank). Wśród 200 uczelni, uwzględnionych w QS University Rankings Emerging Europe and Central Asia, znalazło się aż 15 polskich uczelni.

Pierwsze miejsce w rankingu zajął Uniwersytet im. M.W. Łomonosowa w Moskwie - najbardziej znany uniwersytet w Rosji, założony w 1755 roku. Na drugim znalazł się rosyjski Nowosybirski Uniwersytet Państwowy, na trzecim Petersburski Uniwersytet Państwowy. Na czwartej pozycji znalazł się Uniwersytet Karola w Pradze, a na piątej estoński Uniwersytet w Tartu.

Kolejno szóste i siódme miejsca zajęły Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Za nimi - w pierwszej dziesiątce - znalazły się również: Politechnika Czeska w Pradze, turecki Bogazici University oraz czeski Uniwersytet Masaryka.

Na 18. miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. W pierwszej setce - spośród polskich uczelni - znalazły się jeszcze: Uniwersytet Wrocławski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W drugiej setce zestawienia uwzględniono również: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Rzeszowski.

Opublikowany po raz pierwszy w 2014 roku QS University Ranking dla Europy i Azji Środkowej zestawia 200 najlepszych uniwersytetów. W rankingu pod uwagę branych jest dziewięć kryteriów: opinia wykładowców (30 proc. oceny ogólnej), opinia pracodawców (20 proc.), stosunek liczby studentów do liczby wykładowców (15 proc.), publikacje wydziałowe (10 proc.), web impact (oparty na rankingu Webometrics - 10 proc.), kadra ze stopniem doktora (5 proc.), cytowalność publikacji (na podstawie bazy Scopus - 5 proc.), odsetek wykładowców (2,5 proc.) oraz studentów zagranicznych (2,5 proc.).

PAP - Nauka w Polsce

fot. pixabay.com