Rozpoczęło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem prezydenta

Rozpoczęło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy. Udział bierze także prezydent Andrzej Duda.

Pierwszym punktem programu dzisiejszego posiedzenia było nadanie sali B w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego imienia Tadeusza Chwałki, tragicznie zmarłego 11 listopada 2015 r. przewodniczącego Forum Związków Zawodowych.

Kolejnym punktem jest informacja na temat planowanych zmian systemu wynagrodzeń w
służbie zdrowia. Problem jest szczególnie palący m.in. ze względu na trwający protest pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka.
Rada wysłucha także prezentacji Banku Światowego pt. „Płaca minimalna na świecie i w Polsce.

Członkowie RDS mają też dyskutować nad  projektami uchwał: strony pracowników i
strony pracodawców Rady w sprawie problemów funkcjonowania polskiego
przemysłu cementowego w związku z nierówną konkurencją z  producentami
cementu z Rosji i Białorusi.

Anna Grabowska

fot. M. Żegliński