PKP stawia na szkolenia

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stawiają na bezpieczeństwo. W tym celu przeszkolono blisko 700 pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu zakończyło. Do końca 2016 roku kolejnych 850 osób odbędzie szkolenie na specjalnym symulatorze.

 

Szkolenie dało dyżurnym ruchu lepsze przygotowanie do bezpiecznego prowadzenia pociągów w nadzwyczajnych sytuacjach. Jak wyjaśniono w komunikacie Polskich Linii Kolejowych rozbudowany system szkoleń jest jednym z elementów realizowanego przez PLK programu poprawy bezpieczeństwa. Inicjatywa zawiera ponad 200 działań w czterech obszarach: inwestycyjnym, technicznym, organizacyjnym oraz pracowniczym. W ubiegłym roku PLK przeszkoliły ponad 25 500 pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego w ramach pouczeń okresowych i doraźnych.

 

Nowoczesny symulator urządzeń sterowania ruchem kolejowym, na którym szkoleni są pracownicy PKP PLK jest pierwszym tego typu sprzętem w Polsce. Kosztował ponad 4,5 mln zł. „Zarządca infrastruktury m.in. dzięki nowoczesnemu symulatorowi zapewnia podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. To bezpośrednie przygotowanie głównie dyżurnych ruchu do właściwego reagowania w szczególnie trudnych sytuacjach. Pracownicy w ciągu kilku godzin ćwiczą niecodzienne sytuacje, których prawdopodobieństwo zaistnienia jest niewielkie, jednak właściwe reakcje mogą uchronić od wypadków i ratować życie. Możliwe jest zadanie ponad 40 sytuacji kryzysowych o różnym stopniu trudności. Ćwiczenia realizowane są w warunkach wiernie oddających rzeczywiste, tzn. lokalne centrum sterowania w Mińsku Mazowieckim i na bieżąco omawiane z instruktorem” – podano w komunikacie PLK.

 

W 2015 roku i w pierwszej połowie 2016 roku zauważalny jest spadek liczby wypadków na kolei. W ubiegłym roku, w porównaniu z 2014 rokiem, liczba kolizji i wykolejeń spadła 12 proc., o tyle samo mniej odnotowano wypadków na przejazdach kolejowo–drogowych. „Rok 2016 podtrzymuje pozytywny trend. Statystyki za pierwszy kwartał br., dotyczące wypadków i kolizji na przejazdach kolejowo – drogowych pokazują, że w porównaniu z takim samym okresem w ub. roku liczba wypadków spadła o 14 procent” – czytamy w komunikacie.

 

IK

Fot. Tomasz Gutry