Program ‪‎"Praca Więźniów" już działa.

"Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie hali produkcyjnej przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu. W hali zatrudnienie znajdzie co najmniej 150 więźniów, a w pierwszej kolejności do pracy skierowani zostaną osadzeni ze zobowiązaniami alimentacyjnymi i innego rodzaju długami. To pierwsza z zaplanowanych do wybudowania 40 hal przy więzieniach. Poślemy więźniów do pracy!" – zapowiada na Facebooku wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki oraz dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński byli honorowymi gośćmi uroczystego otwarcia nowej hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. W hali zatrudnienie znajdzie co najmniej 150 osadzonych.

Polskie Państwo, którego bardzo ważną częścią jest cały system penitencjarny, zmaga się od jakiegoś czasu z bardzo poważnym problemem. Jednym z elementów tego problemu są koszty utrzymania więźniów, które stale rosną. Obecnie średni koszt utrzymania jednego więźnia to 3150 zł miesięcznie. Dlatego ostatnio ogłosiliśmy rządowy program pracy więźniów, jednym z jego elementów jest budowa 40 hal produkcyjnych, takich jaka powstała tu, w Krzywańcu. Mam również nadzieję, że Krzywaniec stanie się przykładem dla całej Polski, jak można realizować ten dobry i potrzebny Polsce program. Dzisiaj zmniejszamy koszty utrzymania więźniów, a jednocześnie dajemy im szanse na skuteczną resocjalizację. To jest coś wyjątkowego, fantastycznego i wszystkim osobom, które przyłożyły do tego rękę, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro – powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Ministerialny program pracy więźniów składa się z trzech filarów. W pierwszym filarze zakładane jest zbudowanie w latach 2016-2023 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować więźniowie. Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Obecnie więźniowie mogą wykonywać na ich rzecz jedynie prace porządkowe. Wprowadzenie nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie. Ostatni filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów.

Telewizja Republika

fot: MS.GOV.PL