Wniosek o ograniczenie handlu w niedzielę w Sejmie

Solidarność handlowców złożyła w Sejmie projekt ustawy oraz wniosek o rejestrację komitetu inicjatywy obywatelskiej ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wraz z uzasadnieniem. Pod wnioskiem potrzeba minimum 100 tys. podpisów.

Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność wyjaśnia, że marszałek Sejmu ma dwa tygodnie na zarejestrowanie komitetu, w którym jest sześćdziesiąt jeden osób. Od czasu zarejestrowania komitet będzie miał trzy miesiące na zebranie minimalnej liczby podpisów. – Jestem pewien, że uda nam się zebrać liczbę znacznie większą niż wymagane minimum – mówi w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność” Alfred Bujara.

Przeciwnicy projektu ustawy alarmują, że wprowadza on całkowity zakaz handlu w niedzielę. Tymczasem szef Solidarności handlowców podkreśla, że ustawa nie zakazuje, lecz ogranicza handel: – Jest to projekt, nad którym długo pracowaliśmy, a jego założenia oparliśmy na wnioskach wyciągniętych z szerokich konsultacji. Popierają go nie tylko pracownicy, ale – co istotne – także pracodawcy. W projekcie przewidujemy kilka niedziel, w których sklepy będą otwarte, np. ostatnia niedziela przed Wielkanocą, czy ostatnia niedziela sierpnia, czyli tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Mimo że oficjalnie komitet dopiero zostanie zarejestrowany, to już z całej Polski napływają listy z podpisami. Jak zaznacza Alfred Bujara jednolite wzory druków będą udostępnione na stronie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność oraz na stronie internetowej Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń „S”.

Izabela Kozłowska


Fot.
Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność