Królowa Elżbieta II zaprezentowała w parlamencie plan reform Wielkiej Brytanii

Królowa Elżbieta II zaprezentowała w parlamencie plan reform w Wielkiej Brytanii. Choć samo wystąpienie w Izbie Lordów ma charakter tradycyjny i zwyczajowo otwiera nową sesję, to styl i zawartość niwątpliwie odnosiła się do możliwości wyjścia Brytyjczyków z Unii Europejskiej. Ostatnie badania ośrodka TNS pokazały, że za opuszczeniem Unii Europejskiej jest 41% Brytyjczyków, zaś za pozostaniem 38%. 

Podczas gali królowa zapowiedziała uchwalenie przeszło dwudziestu ustaw. Ustawy dotyczą wielu aspektów życia codziennego. Królowa ogłosiła między innym nowe regulacje z zakresu walki z terroryzmem, jak również ułatwienia adopcji dzieci z państwowych sierocińców. Królowa zapowiedziała potrzebę reformy więzień, które dziś, jak piszą komentatorzy, są przechowywalnią przestępców. Królowa nie mówiła nic o tzw. akcie Sovereignty Bill, który potwierdzać miałby nadrzędność brytyjskiego prawa nad prawem UE. Jego uchwalenia domagają się zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
ab

fot. pixabay.com/CC0