Dąbrowski szpital: związki podjęły decyzję o powrocie do rozmów

Rozmowy między związkami zawodowymi i dyrekcją szpitala im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zostaną wznowione. Inrerwecję w sprawie konfliktu w placówce podjęło prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 
15 kwietnia w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem przedstawicieli dyrekcji dąbrowskiego szpitala i działających w placówce związków zawodowych.  
 
Jak informuje przewodnicząca Solidarności w szpitalu Elżbieta Żuchowicz, podczas posiedzenia prezydium WRDS dyrektor szpitala po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia przez organizacje związkowe sporu zbiorowego przedstawił stronie społecznej propozycje rozwiązań płacowych. - Dla dobra pacjentów, pracowników i przyszłości szpitala organizacje związkowe podjęły decyzję o powrocie do rozmów. Dyrektor zadeklarował, że rozważy nasze postulaty. Na razie przyjmujemy te obietnice z umiarkowanym optymizmem, ale mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć kompromis  – mówi Elżbieta Żuchowicz.
 
Zgodnie z uzgodnieniami podjętymi podczas obrad w gmachu Śląskiego Urzedu Wojewódzkiego termin rozmów między dyrekcją placówki i związkami zawodowymi powinien zostać ustalony w ciągu kilku najbliższych dni.
 
więcej na: www.solidarnosckatowice.pl