Misja budowania sprawiedliwego społeczeństwa

Msza św. za Ojczyznę oraz w intencji NSZZ Solidarność Region Mazowsze i Warszawskiej Oświaty w Kościele św. Stanisława Kostki stała się finałowym akordem uroczystości 35-lecia powstania NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze.

W niedzielę, 27 września br. godzinę przed nabożeństwem plac przed kościołem zapełniły poczty sztandarowe. Przyszły one tak wcześniej, aby stać w asyście przy poświęceniu sztandaru ZGN Wola. Po krótkiej modlitwie dziękczynnej przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki sztandar pobłogosławił proboszcz parafii ks. dr Marcin Brzeziński.

Następnie Andrzej Kropiwnicki, przewodniczący ZRM i Grzegorz Iwanicki, sekretarz ZRM oraz przedstawiciele organizacji związkowych mazowieckiej "S" złożyli wiązanki na grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz grobach proboszczów parafii: Ks. Prałata Teofila Boguckiego oraz Ks. Prałata Zygmunta Malackiego.

Mszę św. poprowadził i kazanie wygłosił ks. dr Zenon Hanas. - Jest godne podziwu, że przez tyle lat wiernie spotykacie się w tym miejscu, aby ideę solidarności przeżywać i zaszczepiać  we współczesnym społeczeństwie - rozpoczął swoje przemówienie duchowny.

Myślą przewodnią homilii była kwestia sprawiedliwości.  - Sprawiedliwość jest  ciężko osiągnąć, ale jest ona czymś czego zawsze poszukujemy. Budowanie sprawiedliwości odbywa się krok po kroku - zaznaczył ksiądz Hanas.

Rozwijając temat kapłan powiedział, że misją "Solidarności" jest budowanie sprawiedliwego społeczeństwa. Jednocześnie duszpasterz podkreślił, że bez Boga ten wysiłek nigdy nie odniesie sukcesu. -Jeżeli człowiek sam o własnych siłach będzie próbował budować sprawiedliwe społeczeństwo, jego lekarstwo będzie gorsze od trucizny - przestrzegł duchowny. -  Potrzebny jest Bóg, bo to On jest miarą sprawiedliwości - wyjaśnił.

W czasie Mszy św. przedstawiciele Zarządu Regionu, Oświaty oraz Organizacji ZGN Wola złożyli dary ołtarza.

Po nabożeństwie odbył się mocny, szczery i wzruszający patriotyczno-społeczny koncert bardów Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka.

www.solidarnosc.org.pl/mazowsze